Stichting Eerst Denken Dan Doen

Stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D) maakt het dagelijks (samen)leven en de sociale dynamiek in de stad zichtbaar en inzichtelijk. Ze analyseert, onderzoekt, bundelt kennis, zorgt voor spraakmakend discussiemateriaal en bedenkt creatieve oplossingen,  aansluitend bij de levenswijsheid, levenswijze en ambities van stadsbewoners.

Ze bedenkt en organiseert zelf projecten en werkt desgevraagd mee met die van anderen. Het werkterrein van E3D zijn stedelijke samenlevingsvraagstukken, huisvesting en publieke ruimte, sociaal-culturele ontwikkelingen, armoedekwesties, onderwijs en sociale mobiliteit.